WHM - Webmaster Panel ve IRC Destek Forumu

Go Back   WHM - Webmaster Panel ve IRC Destek Forumu > Hayatın içinden ve Güncel > Dünya Edebiyatı > Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Güzel türkçemizin tüm bilgileri

Doping Hosting
User Tag List

Cevapla
 
Seçenekler Stil
  #1  
Alt 24 Ekim 2019, 21:00
 
Antalya Şubesi
Üyelik tarihi: 10 Ağustos 2019
Mesajlar: 986
Konular : 992
Bulunduğu yer: antalya
Yaş: 35
Ticaret Sayısı: (0)
Ticaret Memnuniyeti: (0%)
Mentioned: 1 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Exclamation 9. Sınıf (Lise 1) Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Konuları

I. DÖNEM
9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÜNİTELERİ-KONULARI
(ÜNİTE, SÜRE VE İÇERİK)

1. ÜNİTE: Türk Dili ve Edebiyatına Giriş (Ünite Süresi: 2 Hafta, 2x5=10 ders saati)

OKUMA (2x3=6 ders saati)

Aşağıdaki konulara uygun metinler seçilir:

1. Edebiyat nedir?

• Edebiyat kelimesinin kökeni, terim anlamı ve edebiyatın farklı tanımları üzerinde durulur.

2. Edebiyatın bilimle ve güzel sanatlarla ilişkisi

• Edebiyat, bilim ve güzel sanatlar arasındaki etkileşim üzerinde durulur, birbirlerine kaynaklık ettikleri örnekler üzerinde durulur.

3. Metinlerin sınıflandırılması

• Edebî metinlerin ve öğretici metinlerin özellikleri üzerinde durulur, sınıflandırmadaki ölçütler açıklanır. Metin türlerinin adları verilir ancak bunlarla ilgili ayrıntıya girilmez.

YAZMA (2x1=2 ders saati)

• “Niçin yazıyoruz?”, “Nasıl yazmalıyız?” soruları çerçevesinde öğrencilerin serbest metinler yazmaları sağlanır. Farklı yazarların yazma gerekçeleri ve biçimleri üzerinde durularak öğrencilerin yazmanın doğası üzerinde düşünmeleri sağlanır.

SÖZLÜ İLETİŞİM (2x1=2 ders saati)

• İletişim ve ögeleri açıklanır, bunların dilin işlevleri üzerinde durulur.

Dil Bilgisi Konuları:

• Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur.

2. ÜNİTE: HİKÂYE (Ünite Süresi: 5 Hafta, 5x5=25 ders saati)

OKUMA (5x3=15)

1. Cumhuriyet Dönemi’nden bir olay hikâyesi
2. Cumhuriyet Dönemi’nden bir durum hikâyesi

• Hikâyenin tanımı ve unsurları (kişiler, olay örgüsü, mekân, zaman, çatışma, konu, tema, anlatıcı ve bakış açısı) hakkında incelenen metinlerle ilişki kurularak bilgi verilir.

• Olay hikâyesi (Maupassant tarzı) ve durum hikâyesinin (Çehov tarzı) farkları incelenen metinlerden hareketle gösterilir.
• Öğrencilerin incelenen metinleri Maupassant ve Çehov’dan tarzların özelliklerine uygun şekilde seçilmiş birer hikâye ile karşılaştırmaları sağlanır.

YAZMA (5x1=5)

• Özelliklerine uygun hikâye yazma çalışmaları yapmaları sağlanır.

• Hikâye yazma çalışmalarının dışında incelenen metinlerden edinilen düşünce ve izlenimleri konu alan farklı türlerde yazma çalışmaları yaptırılabilir.

SÖZLÜ İLETİŞİM (5x1=5)

• Sunu hazırlamanın temel ilkeleri açıklanır.

• Öğrencilerin, Türk edebiyatındaki durum ve olay hikâyeciliği ile ilgili bir sunum yapmaları sağlanır.

Dil Bilgisi Konuları:

• Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.
• Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

3. ÜNİTE: ŞİİR (Ünite Süresi: 5 Hafta, 5x5=25 ders saati)

OKUMA (5x3=15)

1. Cumhuriyet Dönemi’nden hece ölçüsüyle yazılan iki şiir
2. Cumhuriyet Dönemi’nden aruz ölçüsüyle yazılan bir şiir
3. Cumhuriyet Dönemi’nden serbest tarzda yazılmış iki şiir

• Nazım birimi, nazım biçimi, nazım türü, söyleyici, durak, ölçü, kafiye, redif, nakarat, mahlas, tapşırma kavramları kısaca açıklanır.

• Manzume ve şiir ayrımı, örnek metinlerden hareketle açıklanır.

• Kazanım çerçevesinde, metinlerde yer alan söz sanatları kısaca açıklanır.

• Şiir türünün dünya edebiyatından bir örneğine yer verilir ve bu örneğin incelenen metinlerle karşılaştırılması sağlanır.

YAZMA (5x1=5)

• Bir şiire benzeterek dize, beyit, dörtlük, bent yazma veya şiiri devam ettirme gibi çalışmalar yaptırılır.

SÖZLÜ İLETİŞİM (5x1=5)

• Öğrencilerin ezberledikleri şiirlerden oluşan bir dinleti hazırlamaları sağlanır.

• Dinleti hazırlama sürecinde öğrencilerin EBA’daki içerikten yararlanmaları sağlanır.

Dil Bilgisi Konuları:

• Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.
• Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

4. ÜNİTE: MASAL/FABL (Ünite Süresi: 5 Hafta, 5x5=25 ders saati)

OKUMA (5x3=15)

• Türk halk edebiyatından bir masal örneği
• Doğu edebiyatından bir masal örneği
• Divan edebiyatından bir fabl örneği
• Batı edebiyatından bir fabl örneği
• Masal ve fabl türünün genel özellikleri açıklanır.
• “Mantıku’t-Tayr”, “Martı”, “Hayvan Çiftliği” ve “Küçük Prens” gibi eserlerin fabl türü ile ilişkisi üzerinde durulur.

YAZMA (5x1=5)

• Masal/fabl yazma çalışması yaptırılır.
• Seçilen mesnevinin günümüz Türkçesiyle yeniden yazılmasına yönelik çalışmalar da yaptırılabilir.
• Masal/fabl yazma çalışmalarının dışında incelenen metinlerden edinilen düşünce ve izlenimleri konu alan farklı türlerde yazma çalışmaları yaptırılabilir.

SÖZLÜ İLETİŞİM (5x1=5)

• Dinleme türleri ve etkili dinlemenin ilkeleri açıklanır.
• Öğrencilerin yazdıkları metinleri sınıfta sunmaları sağlanır.
• Öğrencilerin çizgi film hâline getirilmiş bir fablı izlemeleri sağlanır.

Dil Bilgisi Konuları:

• Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.
• Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.


II. DÖNEM
9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÜNİTELERİ- KONULARI

5. ÜNİTE: ROMAN (Ünite Süresi: 5 Hafta, 5x5=25 ders saati)

OKUMA (5x3=15)

1. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatından iki roman
• Roman ve roman türleri hakkında genel bilgi verilir.

• Romanın hikâyeden ayrılan yönleri üzerinde durulur.

• Dünya edebiyatından bir roman örneğine yer verilir ve bu örneğin incelenen metinlerle karşılaştırılması sağlanır.

YAZMA (5x1=5)

• Öğrencilerden bir romanın bir kesitini bakış açısı ve anlatıcıyı değiştirerek yazması istenir. Bakış açısı veya anlatıcı değişikliğinin romanın içeriğine ve anlatıma etkisinin değerlendirilmesi sağlanır.

SÖZLÜ İLETİŞİM (5x1=5)

• Hazırlıklı konuşmanın aşamaları kısaca açıklanır.

Dil Bilgisi Konuları:

• Metindeki zamirleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.
• Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

6. ÜNİTE: TİYATRO (Ünite Süresi: 5 Hafta, 5x5=25 ders saati)

OKUMA (5x3=15)

1. Cumhuriyet Dönemi’nden üç tiyatro (trajedi, komedi, dram) örneği
• Tiyatro ve tiyatro türleri hakkında genel bilgi verilir. Temel tiyatro terimleri açıklanır.
• Dünya edebiyatından bir tiyatro örneğine yer verilir ve bu örneğin incelenen metinlerle karşılaştırılması sağlanır.

YAZMA (5x1=5)

• Öğrenciler gruplara ayrılır ve her grubun 3-5 dakikada
oynanabilecek kısa bir oyun yazması sağlanır.

SÖZLÜ İLETİŞİM (5x1=5)

• Öğrencilerin yazdıkları oyunları sınıfın imkânları dâhilinde sergilemeleri ve değerlendirmeleri sağlanır.

Dil Bilgisi Konuları:

• Metindeki zarfları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.
• Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

7. ÜNİTE: BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ (Ünite Süresi: 3 Hafta, 3x5=15 ders saati)

OKUMA (3x3=9)

1. Cumhuriyet Dönemi’nden bir biyografi
2. Cumhuriyet Dönemi’nden bir otobiyografi
3. Divan edebiyatından bir tezkire
• Otobiyografi konusu işlenirken monografi, öz geçmiş/CV, hâl tercümesi ve portreden kısaca bahsedilir.
• Hikâye ve romanda biyografi ve otobiyografiden yararlanıldığı üzerinde durulur.

YAZMA (3x1=3)

• Edindikleri bilgilerden hareketle öz geçmiş/CV, portre yazmaları sağlanır (İsteyen öğrencilerin çizgi portre yapabilecekleri belirtilir.).

SÖZLÜ İLETİŞİM (3x1=3)

• Öğrencilerden sınıf ortamında kendilerini ve yakından tanıdıkları birini tanıtmaları istenir. İki anlatım arasındaki farkı değerlendirmeleri sağlanır.

Dil Bilgisi Konuları:

• Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.
• Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

8. ÜNİTE: MEKTUP/E -POSTA (Ünite Süresi: 3 Hafta, 3x5=15 ders saati)

OKUMA (3x3=9)

1. Cumhuriyet Dönemi’nden bir özel, bir edebî mektup; iki e-posta örneği
2. Divan edebiyatından bir mektup örneği
3. Tanzimat Dönemi'nden bir mektup örneği

• Mektup türünün özellikleri açıklanır. Hikâye, roman ve şiir gibi türlerde mektubun bir anlatım biçimi/tekniği olarak da kullanıldığı örneklendirilir.

• Mektup türünün dünya edebiyatından bir örneğine yer verilir ve inceledikleri metinlerle karşılaştırmaları sağlanır.

• e-posta yazarken kişisel bilgilerin güvenlik altına alınması gerektiği vurgulanır.

• Özel mektup ile edebî mektup arasındaki benzerlik ve farklılıklar incelenen metinler üzerinden gösterilir.

YAZMA (3x1=3)

• Mektup yazma aşamalarına uygun olarak mektup / e-posta yazma çalışması yapmaları sağlanır. Ayrıca öğrencilere mektup yazma geleneği üzerine düşünce ve izlenimlerini anlatan bir yazı yazdırılır.

• Dilekçe ve tutanak yazmanın kuralları açıklanır, öğrencilerin örneklerden hareketle bir dilekçe ve tutanak yazmaları sağlanır.

SÖZLÜ İLETİŞİM (3x1=3)

• Açık oturumun genel özellikleri hakkında bilgi verilir.
• Öğrencilerin bir açık oturumu izlemeleri ve değerlendirmeleri sağlanır.

Dil Bilgisi Konuları:

• Metindeki fiilleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.
• Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

9. ÜNİTE:GÜNLÜK/BLOG (Ünite Süresi: 2 Hafta, 10 ders saati)

OKUMA (2x3=6)

1. Cumhuriyet Dönemi’nden iki günlük örneği
2. İki blog örneği
• Günlük ve blog hakkında bilgi verilir.

• Günlük şeklinde düzenlenen roman, hikâye ve şiirlere örnekler verilir.

YAZMA (2x1=2)

• Günlük yazmada gözlem ve kişisel izlenimlerin önemi vurgulanarak öğrencilerden günlük yazması istenir.
• Öğrencilerin bir blog oluşturmaları ve başta günlükleri olmak üzere diğer yazılı veya görsel üretimlerini bu blogda paylaşmaları sağlanır.

SÖZLÜ İLETİŞİM (2x1=2)

Öğrencilerin farklı günlüklerden/bloglardan seçtiği metinlerden bir sunu hazırlamaları sağlanır.

Dil Bilgisi Konuları:

• Metindeki fiilleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.
• Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
__________________
ÖZÜ DOĞRU OLANIN SÖZÜ DE DOĞRU OLUR
Alıntı ile Cevapla

Reklam
Doping Hosting
Cevapla

« - | - »

Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil


Sosyal Medya Uyarı
Bu bir DH iştirakidir.!
Bir forum sitesi olan whm.gen.tr webmaster forum sitemizde, forum kullanıcıları 5651 sayılı kanun'un ilgili maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre yaptıkları paylaşımlardan sorumludur, kullanıcı bazlı herhangi bir durumdan whm.gen.tr sitesi sorumlu değildir. Tüm hukuksal bildirimlerde bulunmak için root@whm.gen.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz bu çerçevede, whm.gen.tr yönetimi en geç 10 iş günü içerisinde dönüş yapacaktır.

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML SiteMap

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401