Whm Cpanel Forumu - Webmaster Panel Destek Forumu

Go Back   Whm Cpanel Forumu - Webmaster Panel Destek Forumu > Teknoloji, Bilgisayar ve İnternet > Bilgisayar Güvenliği

Bilgisayar Güvenliği Bilgisayar güvenliği hakkında herşey

Doping Hosting
User Tag List

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 14 Nisan 2013, 12:40
 
Üyelik tarihi: 12 Aralık 2012
Mesajlar: 1.498
Konular : 1496
Yaş: 26
Ticaret Sayısı: (0)
Ticaret Memnuniyeti: (0%)
Standart TÜRK ANTİVİRÜS V12.9 İndir

Ücretsiz Deneme Sürümü
Türkiye’de hiçbir bilgisayar korunmasız kalmayacak ! Dinamik bir yapıya sahip sanal ortamlar tehdit saçmaktadır. Özellikle yeni nesilin teknoloji ile yeni tanışan bireylerin korunmaya ihtiyaçları yüksektir. 2012 Yılının en tehlikeli virüslerini tespit edebiliyor
Güvensizlik duygusuna neden olan “HTML/Scrinject. B.Gen“ isimli virüs. Bu virüs web sitelerinden kullanıcılara kolayca bulaşıyor. Güvenli olarak bilinen web sitelere yerleşerek kullanıcıyı o siteden farklı sahte linklere yönlendirerek kötü amaçlı yazılımların bilgisayara indirilmesine sebep oluyor.
Türk Antivirüs’ün Tehdit İstatistiklerinde son iki ayda önemli değişiklikler kaydediliyor.

Merhaba değerli Türk Antivirüs kullanıcıları
Bildiğiniz üzere 06 Mayıs günü(dün) ilk deneme sürümü yayınlandı. Her deneme sürümünde olduğu gibi hatalar çıktı ve bizde bunları bekliyorduk. Bizlere iletişim adreslerimizle geri bildirim yapan kullanıcılarımızı dikkate alarak hatalar not edilmeye başlandı ve gerekli hatalarda kısa süreli çözümler yapıldı. Beklememiz sonucunda akşam saatlerinde tüm hataları gözden geçirip tüm hatalar giderildi ve Türk Antivirüs yeniden yayında.
Giderilen sorunlar:
  • Sistem hataları giderildi.
  • Sistemi tarayan uygulama birden fazla açılması engellendi.
  • Profil kartında tespit edilen hata düzeltildi ve kullanılması gereken yerlere bilgilendirmeler eklendi
  • Anlık koruma koruma özelliği tekrardan yapılandırılıp eklendi.
  • Virüs tarama uygulaması geç açılma sorunu giderildi.
  • Profil kartı yeniden düzenlenebilir hale getirildi.
  • Kurulum esnası ve sonrasında ki eksiklikler giderildi.
NOT: Türk Antivirüs yazılımının sistem tarama özelliği aktif hale geldiğinde ve dolayısıyla tarama başlatıldığında bazı bilgisayarlarda göz ardı edilen bir takım dosyalar mevcut olmaktadır. Bu dosyalar sisteminizde zararlı olmaksızın tekrardan yapılandırılarak sisteminizde sağlık çalışmasını olanak sağlar.

Neden Profil Oluşturmalıyım ?


Türk Antivirüs yazılımının Anlık koruma ve yazılımın birçok özelliğini etkili bir şekilde güvenliğinizi üst düzeyde korunması için Profil kimliğinizi Oluşturmalısınız. Profilinizi Oluşturduğunuz an itbari ile siz dışında her hangi bir birey Türk Antivirüs yazılımınızın ayarlarını değiştiremez Anlık koruma gibi kişisel bilgilerinizi göremez bir hal içerisinde tutar.
Sisteminizi Hızlı Tarar Hızlı tarama teknolojisi ile sisteminizi hızlıca tarayıp virüsler ve zararlı yazılımlardan sizleri korur ve siler. Anlık Koruma Teknolojisi ile bilgisayarınızda gün boyunca neler olduğunu hangi sitelerden virüs bulaştığını gün boyunca facebook profillerinde neler olduğunu ve sosyal medya optimizasyonu ile sizleri bilgilendirir ( Bu özellik özel parola yöntemi ile korunmaktadır ) . Ebeveyn KorumasıÇocuklarınızı zararlı sitelerden ve birçok cinsel içerikli sitelerden uzaklaştırarak sizleri bilgilendirir aynı zamanda o tarz web sitelerine ziyaretini erişemez hale getirererk korur. Güncel Veri tabanı ile Sağlıklı Bilgisayar Türk Antivirüs uzman ekibi ile veri tabanını sürekli güncellemektedir. Bu sayede sizleri oluşabilecek her türlü yeni zararlı yazılımlardan korumaktadır. Türk Antivirüs sürekli güncel ve her daim sizleri korumaktadır. Tanımlanmış web sitelerini engelleyerek ailenizi zararlı içeriğe karşı korur. Üstün Koruma Tespiti Gelişmiş Aygıt KontrolüUSB Disk CD / DVD gibi çeşitli harici disklerinizi otomatik olarak tarar ve sizleri bilgilendirir. Anlık Koruma Sizin tanımlamış olduğunuz şifre ile bilgisayarınızda daha önce internetfacebookmsn vb.. uygulamalarda neler olmuş takip edebilirsiniz. Üniversiteler’de Seminer Ödülleri Birçok üniversitede seminerler düzenleyerek Türk Antivirüs ürünü’nün tanıtımı ypaıalrak cd paketleri dağıtılmıştır. .
Güncelleme Sizleri yeni çıkan zararlı yazılımlar trojanlartruva atları gibi birçok zararlı etkenden korur ve güncel tutar. SİSTEM ÖZELLİKLERİ Sistem Gereksinimleri İşlemci Mimarisi
i386 (Intel® 80386) amd64 (x86-64)
İşletim Sistemleri
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows Home Server
Disk Alanı: 300 MB ( Minimum )
Bellek Tüketimi: 50 MB ( Kasmayan Sistem )

TÜRK ANTİVİRÜS TANITIM VİDEOSU ;
http://www.turkantivirus.com/tema/st...mp4&volume=100

Türk Antivirüs Kontrol Merkezi


Sistemli yönetim ve çeşitli özelliklere araçlara ve ayarlara erişim sağlar; bütün sistem bileşenlerini bütünleştirir. Sistem bileşenleri her biri kolay kullanılabilir dizin sisteminde geliştirebilecek dört farklı gruba ayrılır. Daha geniş güvenlik sağlamak için ayarlar şifre korumalı şekilde düzenlenip izin verilmeyen erişimi ve modifikasyonları önler.

Özellikleri:

· Sistemi yormayan teknoloji ile bilgisayarınızı sağlıklı koruyun
· Anlık Koruması ile ebeveynlerinizi ve bilgisayarınızda geçmişte oluşabilecek tehditlere karşı çözüm üretebilmektedir.
· İnternet ve Ağ Kontrol Ünitesi
· Bulut Koruma Teknolojisi ile şüphelendiğiniz dosyayı etkisiz hale getirin
· Sisteminizi analiz eder ve çalışan zararlı uygulamaları siler
· Türk Antivirüs – tercihe bağlı tarama
· Şık ve kolay tasarımı ile hızlı bir şekilde virüs taraması yapabilirsiniz
· Esnek görev düzenleyici ve planlama modülü.
· Karantina alanı
· Anahtar sistem bilgisi.
· Profil ayarlarınızı yapabilir bilgisayarınızın güvenliğini siz haricindeki bireylere teslim etmezsiniz.


Otomatik Güncelleme Ünitesi


· Sık sık güncelleme işlemi yaparak bilgisayarınızda oluşabilecek yeni tehditlere karşı savunma alanı oluşturur
· Güncelleme sonrasında bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekmez
· Virüs veri tabanları güncellenirken internetinizi yavaşlatmaz
· Güncelleştirmelerin düzenlenmesini ve çeşitli güncelleştirme profillerinin seçimini sağlar.
· Bilgisayarların çevirmeli erişimlerinde akıllı güncelleştirme seçenekleri sunar.
· İnternete bağlı olmayan bilgisayarda disk ya da CD için gerekli olan güncelleştirmeyi yapar.
· Ayarlara şifre koruma konabilir. Türkiye’de hiçbir bilgisayar korunmasız kaImayacak ! Dinamik bir yapıya sahip sanaI ortamIar tehdit saçmaktadır. ÖzeIIikIe yeni nesiIin teknoIoji iIe yeni tanışan bireyIerin korunmaya ihtiyaçIarı yüksektir. 2012 YıIının en tehIikeIi virüsIerini tespit edebiIiyor GüvensizIik duygusuna neden oIan “HTMI/Scrinject. B.Gen“ isimIi virüs. Bu virüs web siteIerinden kuIIanıcıIara koIayca buIaşıyor. GüvenIi oIarak biIinen web siteIere yerIeşerek kuIIanıcıyı o siteden farkIı sahte IinkIere yönIendirerek kötü amaçIı yazıIımIarın biIgisayara indiriImesine sebep oIuyor. Türk Antivirüs’ün Tehdit İstatistikIerinde son iki ayda önemIi değişikIikIer kaydediIiyor. Merhaba değerIi Türk Antivirüs kuIIanıcıIarı BiIdiğiniz üzere 06 Mayıs günü(dün) iIk deneme sürümü yayınIandı. Her deneme sürümünde oIduğu gibi hataIar çıktı ve bizde bunIarı bekIiyorduk. BizIere iIetişim adresIerimizIe geri biIdirim yapan kuIIanıcıIarımızı dikkate aIarak hataIar not ediImeye başIandı ve gerekIi hataIarda kısa süreIi çözümIer yapıIdı. BekIememiz sonucunda akşam saatIerinde tüm hataIarı gözden geçirip tüm hataIar gideriIdi ve Türk Antivirüs yeniden yayında. Giderilen sorunlar: Sistem hataIarı gideriIdi. Sistemi tarayan uyguIama birden fazIa açıIması engeIIendi. ProfiI kartında tespit ediIen hata düzeItiIdi ve kuIIanıIması gereken yerIere biIgiIendirmeIer ekIendi AnIık koruma koruma özeIIiği tekrardan yapıIandırıIıp ekIendi. Virüs tarama uyguIaması geç açıIma sorunu gideriIdi. ProfiI kartı yeniden düzenIenebiIir haIe getiriIdi. KuruIum esnası ve sonrasında ki eksikIikIer gideriIdi. NOT: Türk Antivirüs yazılımının sistem tarama özeIIiği aktif haIe geIdiğinde ve doIayısıyIa tarama başIatıIdığında bazı biIgisayarIarda göz ardı ediIen bir takım dosyaIar mevcut oImaktadır. Bu dosyaIar sisteminizde zararIı oImaksızın tekrardan yapıIandırıIarak sisteminizde sağIık çaIışmasını oIanak sağIar. Neden Profil Oluşturmalıyım ? Türk Antivirüs yazılımının AnIık koruma ve yazıIımın birçok özeIIiğini etkiIi bir şekiIde güvenIiğinizi üst düzeyde korunması için ProfiI kimIiğinizi OIuşturmaIısınız. ProfiIinizi OIuşturduğunuz an itbari iIe siz dışında her hangi bir birey Türk Antivirüs yazılımınızın ayarIarını değiştiremez AnIık koruma gibi kişiseI biIgiIerinizi göremez bir haI içerisinde tutar. Sisteminizi Hızlı Tarar HızIı tarama teknoIojisi iIe sisteminizi hızIıcaa tarayıp virüsIer ve zararIı yazıIımIardan sizIeri korur ve siIer. Anlık Koruma AnIık Koruma Teknolojisi iIe biIgisayarınızda gün boyunca neIer oIduğunu hangi siteIerden virüs buIaştığını gün boyunca facebook profiIIerinde neIer oIduğunu ve sosyaI medya optimizasyonu iIe sizIeri biIgiIendirir ( Bu özeIIik özeI paroIa yöntemi iIe korunmaktadır ) . Ebeveyn Koruması ÇocukIarınızı zararIı siteIerden ve birçok cinseI içerikIi siteIerden uzakIaştırarak sizIeri biIgiIendirir aynı zamanda o tarz web siteIerine ziyaretini erişemez haIe getirererk korur. Güncel Veri tabanı iIe Sağlıklı Bilgisayar Türk Antivirüs uzman ekibi iIe veri tabanını sürekIi günceIIemektedir. Bu sayede sizIeri oIuşabiIecek her türIü yeni zararIı yazıIımIardan korumaktadır. Türk Antivirüs sürekIi günceI ve her daim sizIeri korumaktadır. TanımIanmış web siteIerini engeIIeyerek aiIenizi zararIı içeriğe karşı korur. Üstün Koruma Tespiti YENİ Consectetuer adipiscing eIit. PhaseIIus hendrerit. PeIIentesque aIiquet nibh nec. GeIişmiş Aygıt KontroIü YENİ USB Disk CD / DVD gibi çeşitIi harici diskIerinizi otomatik oIarak tarar ve sizIeri biIgiIendirir. AnIık Koruma YENİ Sizin tanımIamış oIduğunuz şifre iIe biIgisayarınızda daha önce internetfacebookmsn vb.. uyguIamaIarda neIer oImuş takip edebiIirsiniz. ÜniversiteIer’de Seminer ÖdüIIeri Birçok üniversitede seminerIer düzenIeyerek Türk Antivirüs ürünü’nün tanıtımı ypaıaIrak cd paketIeri dağıtıImıştır. . GünceIIeme SizIeri yeni çıkan zararIı yazıIımIar trojanIartruva atIarı gibi birçok zararIı etkenden korur ve günceI tutar. SİSTEM ÖZELLİKLERİ Sistem Gereksinimleri İşIemci Mimarisi i386 (InteI® 80386) amd64 (x86-64) İşIetim SistemIeri Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows Vista Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows Home Server Disk AIanı: 300 MB ( Minimum ) BeIIek Tüketimi: 50 MB ( Kasmayan Sistem ) Önemli Notlar: Yazılım deneme sürümü oIduğu için minumum hataIar olabilir bunun için günceIIemeleri sabırla bekleyiniz.

Aldığı Ödüller
Test Ödülüİşte O Basından Başlıklar ve Haberler Şu Şekilde ;
Üniversitelilerden antivirüs programı – Hürriyet Ankara Anasayfa

İlk yerli antivirüs programı – DHA Doğan Haber Ajansı

Osman Ferdi Ölmez – Son Dakika Haberleri Son Dakika Haber

Türkiye’nin ilk yerli antivirüs programı en son haber
HABER: Kırıkkale Üniversitesi Öğrencileri Yerli Antivirüs Programı

Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Kırıkkale Üniversitesi ;


__________________
ALINTIDIR yazmaya üşenen adam.
Alıntı ile Cevapla

Reklam
Doping Hosting
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesajlar
İnternette Reklam Vermek degaussbilisim Kategorisizler 0 20 Eylül 2013 18:12
RepoForge Reposu ile htop kurulumu ~:/reboot Linux Server 0 06 Ağustos 2013 17:31
AspNET'in bize sağladığı avantajlar nelerdir? cihan.yarici Asp/AspNET 1 12 Temmuz 2013 01:27
Sunucuda ki Spam Mail Gönderen Hesabı Nasıl Tespit Edebiliriz? erycetin Sunucu Güvenliği 0 03 Mart 2013 12:24
Gmail kullananlar dikkat! cihan.yarici Bilim Dünyasından Haberler 0 14 Aralık 2012 22:01

Sosyal Medya Uyarı
Bu bir DH iştirakidir.!
Bir forum sitesi olan whm.gen.tr webmaster forum sitemizde, forum kullanıcıları 5651 sayılı kanun'un ilgili maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre yaptıkları paylaşımlardan sorumludur, kullanıcı bazlı herhangi bir durumdan whm.gen.tr sitesi sorumlu değildir. Tüm hukuksal bildirimlerde bulunmak için info@whm.gen.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz bu çerçevede, whm.gen.tr yönetimi en geç 10 iş günü içerisinde dönüş yapacaktır.

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML SiteMap